Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΙΜΤΣ, που εδρεύει στην Αθήνα.

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ νες 8

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 14

ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ 1

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 3

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2

ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 18

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4

ΥΕ ΧΥΤΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ νες 2

ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ. ΕΙΔΙΚ. ΜΕΤΑΦ. ΑΣΘΕΝΩΝ 7

Αιτήσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΝΙΜΤΣ» Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ. 11521, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Κονταξή Πετρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 210 7288130 & 131).

Advertisements