Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου κατανέμεται η πλειονότητα των 58 θέσεων που έχουν προκηρυχθεί από τρία Νοσηλευτικά Ιδρύματα, εκ των οποίων δύο στην Περιφέρεια.

Στο Νοσοκομείο προκηρύχθηκαν συνολικά 53 θέσεις με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης, ενώ τέσσερις θέσεις προκήρυξε το Γ.Ν. Δυτικής Αττικής Αγία Βαρβάρα και μία το Κέντρο Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάσταση Αιγίου.

Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σε οκτώ εργάσιμες ημέρες -στις 20 Μαρτίου- λήγει η προθεσμία για αιτήσεις στον διαγωνισμό του Ιδρύματος για την πρόσληψη 53 νέων υπαλλήλων, Νοσηλευτών κυρίως, με τριετή θητεία.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης, η άδεια άσκησης επαγγέλματος, που ισχύει για τους υποψήφιους Νοσηλευτές και Μαιευτές και για τους υποψήφιους ΔΕ Νοσηλευτικής, οι οποίοι πρέπει να έχουν άδεια Βοηθού Νοσηλευτή και το πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Η προκήρυξη προβλέπει επίσης την κάλυψη 13 ειδικών θέσεων για Πολύτεκνους και Τρίτεκνους ή μέλη των οικογενειών τους.

Τις θέσεις θα καταλάβουν 18 Νοσηλευτές κατηγορίας ΤΕ και δώδεκα κατηγορίας ΔΕ, τέσσερις Βοηθοί Θαλάμων – Τραπεζοκόμοι ΥΕ και τρεις Μαιευτές ΤΕ. Από δύο θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Παρασκευαστών, ΔΕ Γραμματέων και ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ενώ από μία κατανέμεται σε ακόμα έξι ειδικότητες.

Κέντρο Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάστασης Αιγίου

Εως το τέλος Μαρτίου (31 του μηνός) θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων για την κάλυψη μίας θέσης στην ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτικής – Επισκέπτη Υγείας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης.

Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Αγία Βαρβάρα

Τον καθορισμό της προθεσμίας για αιτήσεις αναμένουν οι υποψήφιοι στον διαγωνισμό του Νοσοκομείου για τις τέσσερις θέσεις μόνιμου προσωπικού που θα καλυφθούν.

Οι θέσεις αφορούν αποκλειστικά Νοσηλευτές, εκ των οποίων ένας Πανεπιστημιακής και τρεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Προϋπηρεσία απαιτείται για τρεις θέσεις, εκ των οποίων εξαιρείται μία θέση ΤΕ Νοσηλευτικής.

Advertisements