Mε 3.000 νέες προσλήψεις στον χώρο της Υγείας μπαίνει το 2011. Στην εκπνοή του έτους, τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών εξέδωσαν Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η πλήρωση 3.000 κενών οργανικών θέσεων Νοσηλευτικού προσωπικού σε νοσοκομεία και φορείς του Τομέα Πρόνοιας του υπουργείου Υγείας.

Οι προσλήψεις αφορούν μόλις έξι ειδικότητες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιών και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού) και σύμφωνα με πληροφορίες οι πιστώσεις τους έχουν ήδη προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του 2011 του υπουργείου Υγείας.

Ο τρόπος που θα προσληφθεί το νέο προσωπικό παραμένει ακόμη θολός, αν και σύμφωνα με πληροφορίες οι ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ ΔΕ θα καλυφθούν με τους υποψηφίους των κυλιόμενων πινάκων του ΑΣΕΠ, ενώ για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πιθανότατα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός από την Ανεξάρτητη Αρχή γύρω στο φθινόπωρο.

Αλλωστε μέχρι να πάει το αίτημα στο υπουργείο Εργασίας (ώστε να οριστούν οι θέσεις του Ν.2643) και να διατυπωθεί το επίσημο αίτημα στο ΑΣΕΠ, θα μεσολαβήσουν αρκετοί μήνες. Μάλιστα στην ατζέντα της συνάντησης του προέδρου του ΑΣΕΠ Γιώργου Βέη με τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση υπάρχει και το θέμα των νέων προσλήψεων στην Υγεία, καθώς και η τροποποίηση της αναλογίας τους (από 1:1 σε 5:1).

Τα επόμενα βήματαΑξίζει να σημειωθεί πως τις θέσεις αυτές θα διεκδικήσουν περίπου 30.000 υποψήφιοι, καθώς ήδη 18.000 είναι οι επιλαχόντες της προκήρυξης 7Κ/2009, ενώ ακόμη 12.000 είναι εκείνοι που πήραν τα πτυχία τους τα τελευταία δύο χρόνια αλλά και όσοι ανήκουν στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (στις ειδικότητες βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού).

Στο υπουργείο Υγείας επικρατεί «πυρετός» διαβουλεύσεων προκειμένου να ολοκληρώσουν την κατανομή των 3.000 νέων θέσεων που θα καλυφθούν μέσα στο 2011. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου έχουν ήδη στα χέρια τους μια πρώτη καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας, όμως πρόκειται να επικαιροποιήσουν τα αιτήματα αυτά, μετά το «κύμα» συνταξιοδοτήσεων που επιφέρουν οι αλλαγές του νέου ασφαλιστικού νόμου.

Αμέσως μόλις συγκεντρώσουν τα στοιχεία αυτά, θα ξεκινήσουν την κατανομή των νέων θέσεων ανά Υγειονομική Περιφέρεια και ακολούθως κατά μονάδα του ΕΣΥ.

Από την πλευρά του το ΑΣΕΠ θα προχωρήσει στην έκδοση της προκήρυξης-πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων προς τους χιλιάδες υποψηφίους που θέλουν να βελτιώσουν τα προσόντα τους (άρα και την κατάταξή τους στους κυλιόμενους πίνακες) ή να μπουν για πρώτη φορά σε αυτούς, ενώ παράλληλα θα απομονώσει τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για να τις προκηρύξει ξεχωριστά.

Σημειώνεται πως το ΑΣΕΠ έχει ήδη από τον περασμένο Μάιο στα χέρια του το αίτημα για 717 προσλήψεις στην Υγεία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), ενώ πρόσφατα διατυπώθηκε και νέο αίτημα πρόσληψης 150 νέων υπαλλήλων (νοσηλευτών και διοικητικών) σε δεκάδες Μονάδες Ψυχικής Υγείας νοσοκομείων σε όλη τη χώρα.

Ηδη με απόφαση του υπουργείου Εργασίας καθορίστηκαν οι 11 θέσεις που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998, ενώ στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και γενικά στις Ψυχιατρικές δομές ποσοστό 50% τουλάχιστον από τις θέσεις που προκηρύσσονται καλύπτεται από άνδρες υποψήφιους.

Τα προσόντα σε πέντε ειδικότητες Τις νέες θέσεις θα διεκδικήσουν κυρίως υποψήφιοι από τις ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Μαιών και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας. Τα προσόντα γι’ αυτές τις ειδικότητες έχουν ως εξής:

ΠΕ Νοσηλευτικής: Απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΤΕ Νοσηλευτικής: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής, γνώση χειρισμού Η/Υ, άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής (ΤΕ) και ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση.

ΔΕ Νοσηλευτικής: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή.

ΤΕ Μαιευτικής: Απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Μαιευτικής, γνώση χειρισμού Η/Υ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μαιών-Μαιευτών και ταυτότητα μέλους του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας: Απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών Υγείας και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Advertisements