Μεγάλη ζήτηση για γιατρούς και νοσηλευτές παρατηρείται στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Aκτινολόγοι, ιστοπαθολόγοι, γεροντολόγοι, αιματολόγοι και αναισθησιολόγοι είναι ορισμένες από τις ειδικότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία/κλινικές του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκτός από τις νέες θέσεις γιατρών όλων των βαθμίδων που δημιουργούνται συνεχώς, πολυάριθμες είναι και οι προς πλήρωση θέσεις που προκύπτουν εξαιτίας των αδειών των μόνιμων γιατρών. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από γιατρούς locum (σ.σ. θέσεις με προσυμφωνημένο χρόνο εργασίας μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη). Μεγάλες είναι, επίσης, και οι ανάγκες για νοσηλευτικό προσωπικό.

Υψηλή ζήτηση για γιατρούς και νοσηλευτές σε Γαλλία και Αγγλία

Oσον αφορά τη Γαλλία, πολλές είναι και εκεί οι ευκαιρίες για προσωπικό του ιατρικού και νοσηλευτικού κλάδου, με πλήθος «ανοιχτών» θέσεων για γιατρούς και νοσηλευτές όλων των ειδικοτήτων. Μάλιστα, πολλές από τις θέσεις δεν απαιτούν εργασιακή εμπειρία, παρά μόνο πτυχίο ανώτερης/ατης εκπαίδευσης και άριστη γνώση γαλλικών. Ακολουθεί η παρουσίαση από το «Eθνος-Εργασία» θέσεων γιατρών και νοσηλευτών στη Μεγάλη Βρετανία (οι περισσότερες βρίσκονται στην Αγγλία) και στη Γαλλία:

Advertisements