Στο Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ βρίσκεται πλέον από την προηγούμενη εβδομάδα η μεγάλη προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για τις 2.987 μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης, για όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να δημοσιευθεί κατά τα μέσα Ιανουαρίου και η έναρξη υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τέλος του ίδιου μήνα ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Μόλις δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος για το Σύστημα Προσλήψεων, το αρμόδιο τμήμα του ΑΣΕΠ, ύστερα από φιλότιμη προσπάθεια, κατάφερε να ετοιμάσει τον διαγωνισμό και να τον στείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή του έτους.

Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας και με τα νέα κριτήρια που προβλέπει ο νέος νόμος 3812/2009 (ΦΕΚ 234/28-12-2009, Τεύχος Α).

Είναι ο πρώτος διαγωνισμός της κυβέρνησης για μόνιμες θέσεις κι αν εξαιρέσουμε τις προσλήψεις στα σώματα ασφαλείας, την εκπαίδευση και τους γιατρούς, σύμφωνα με όσα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, μαζί με τις 19 θέσεις για τις ανάγκες του ΑΣΕΠ θα είναι και οι τελευταίες.

Οι θέσεις στις κατηγορίες ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ – ΥΕ
Από την κατηγορία ΠΕ θα προσληφθούν συνολικά για όλες τις ειδικότητες 117 άτομα, από την ΤΕ 1.354, από τη ΔΕ 1.339 και από την ΥΕ 177.

Το 20% των θέσεων στο σύνολο θέσεων θα καλυφθεί με τις κατηγορίες ΠΕ., ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχία, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων.

Το 10% καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα τριτέκνων.

Το 5% επί του συνόλου των θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και 10% των θέσεων της κατηγορίας ΥΕ στους νομούς των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης καλύπτεται από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς. Το 5% θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και 10% των θέσεων της ΥΕ στους νομούς των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτεται από ομογενείς προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2790/2000.

Και το 5 στο σύνολο των θέσεων καλύπτεται από Ελληνες υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τα ειδικά προσόντα

Για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι Ελληνες πολίτες.

2. Να έχουν γεννηθεί: α. έως και το έτος 1989 των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και β. έως το έτος 1990 της κατηγορίας ΥΕ

Advertisements