85 από τις θέσεις γιατρών είναι μόνιμες και οι 54 ορισμένου χρόνου

Στην έγκριση 124 νέων θέσεων προχώρησε αυτή την εβδομάδα το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκ των οποίων 70 οργανικές για Ιατρούς ΕΣΥ σε νοσηλευτικά ιδρύματα όλης της χώρας και 54 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

Οι 70 θέσεις Ιατρών αφορούν 16 Επιμελητές Α’ βαθμού, 47 Επιμελητές Β’ βαθμού και επτά Διευθυντές διαφόρων ειδικεύσεων, οι οποίοι θα στελεχώσουν 39 νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία της χώρας, αλλά και το ΕΚΑΒ. Πιο συγκεκριμένα, πέντε θέσεις κατανέμονται στο ΓΝ Ηρακλείου Κρήτης «Βενιζέλειο – Πανάνειο», από τέσσερις θέσεις στα ΓΝ Κεφαλληνίας, Καστοριάς και Νάουσας, από τρεις στο ΚΥ Σητείας, στο ΚΨΥ Ρεθύμνου, στο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης και στο ΓΝ Ζακύνθου και από δύο στα ΓΝ Χανίων, Κω, Χαλκιδικής, Καρδίτσας, Αμαλιάδας, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Τρίπολης, Γιαννιτσών και στα δύο ΓΝ Παίδων Αθηνών, «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού». Από μία θέση αφορά τα ακόλουθα νοσηλευτικά ιδρύματα: ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας, ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο», ΕΚΑΒ Λάρισας, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, ΠΓΝ Ηρακλείου, ΓΝ Κοζάνης, ΠΠΙ Δονούσας, ΚΥ Αμοργού, ΓΝ Πτολεμαΐδας, Γρεβενών, Σερρών, ΠΓΝ Λάρισας, ΚΨΥ Λάρισας, ΓΝΑ «Λαϊκό», ΚΥ Σκοπέλου, ΚΥ Παραμυθιάς, ΚΥ Καναλακίου, ΓΝΑ «Ελπίς», ΓΝ – ΚΥ Κυθήρων και ΓΝΑ «Αγ. Σάββας».

27 στον ΟΚΑΝΑ
Στην έγκριση άλλων 27 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προχώρησε στην τελευταία της συνεδρίαση η Τριμελής Επιτροπή υπουργών. Οι θέσεις εγκρίθηκαν για την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΟΚΑΝΑ σε παραρτήματα δέκα μεγάλων πόλεων της περιφέρειας. Οι θέσεις κατανέμονται σε τρεις ειδικότητες ως εξής: ΠΕ Ψυχιάτρων (οκτώ θέσεις), ΠΕ Παθολόγων (επτά θέσεις) και ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (δώδεκα θέσεις). Οσον αφορά την κατανομή των θέσεων ανά πόλη έχει ως εξής:
Πρέβεζα: ΠΕ Ψυχιάτρου (μία θέση), ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (δύο θέσεις)
Κατερίνη: ΠΕ Ψυχιάτρου (μία θέση), ΠΕ Παθολόγου (μία θέση)
Λάρισα: ΠΕ Ψυχιάτρου (μία θέση), ΠΕ Παθολόγου (μία θέση)
Αγρίνιο: ΠΕ Ψυχιάτρου (μία θέση)
Λιβαδειά: ΠΕ Ψυχιάτρου (μία θέση), ΠΕ Παθολόγου (μία θέση)
Ρόδος: ΠΕ Ψυχιάτρου (μία θέση)
Λαμία: ΠΕ Ψυχιάτρου (μία θέση), ΠΕ Παθολόγου (μία θέση)
Βόλος: ΠΕ Ψυχιάτρου (μία θέση), ΠΕ Παθολόγου (μία θέση), ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (τρεις θέσεις)
Κέρκυρα: ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (τρεις θέσεις), ΠΕ Παθολόγου (μία θέση)
Ηράκλειο Κρήτης: ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (τέσσερις θέσεις), ΠΕ Παθολόγου (μία θέση)

Βασικά προσόντα: Οσον αφορά τα κύρια προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων, είναι τα ακόλουθα:

ΠΕ Παθολόγων: Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής σχολών του εξωτερικού, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας αντίστοιχη της προκηρυσσόμενης θέσης, βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση ότι δεν απαιτείται.

ΠΕ Ψυχιάτρων: Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) εσωτερικού ή ισότιμος τίτλος σχολών εξωτερικού, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας αντίστοιχη της προκηρυσσόμενης θέσης, βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση ότι δεν απαιτείται.

ΠΕ Νοσηλευτικής: Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμος τίτλος σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού, αντίστοιχης ειδικότητας, άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή και ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ).

Advertisements