Χρειαζόμαστε νοσηλευτές και νοσηλεύτριες με ή χωρίς εμπειρία με βασικό επίπεδο γνώσης Ολλανδικών ή Γαλλικών για εργασία σε ιδιωτικά γηροκομεία στο Βέλγιο.

Εάν μιλάτε απταίστως Γαλλικά ή Ολλανδικά και επιθυμείτε να εργαστείτε στο Βέλγιο, τώρα έχετε την ευκαιρία. Αναζητούμε νοσηλεύτριες/ευτές που ομιλούν Ολλανδικά ή Γαλλικά καθώς και πτυχιούχους παραϊατρικών επαγγελμάτων για μακροχρόνια εργασία στο Βέλγιο. Απαιτείται η γνώση Γαλλικών ή Ολλανδικών. Προσφέρουμε επαγγελματική και οικονομική αναγνώριση, καλά σχεδιασμένη καριέρα και εξέχουσες συνθήκες διαβίωσης στο Βέλγιο.

Προϋποθέσεις Αίτησης

– Υπήκοος κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
– Πτυχίο νοσηλευτικής από σχολή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας Β/2 (αντίστοιχο του κρατικού πτυχίου) στα Γαλλικά ή Ολλανδικά
– Να εμπνέεται εμπιστοσύνη, ελαστικότητα, επαγγελματισμό
– Θέληση να συνεχίσετε την επαγγελματική σας εξέλιξη και να βελτιώσετε τη γλωσσική ικανότητα
– Όχι πάνω από 1 έτος αποχής από την άσκηση του επαγγέλματος
Υπήκοος κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Advertisements