Στις εγκαταστάσεις της πρώην Pirelli αναμένεται να υλοποιηθεί σε λίγους μήνες η επένδυση του Ομίλου Λιακουνάκου στο χώρο της υγείας. Πρόκειται για επένδυση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ με συνολικά 500 θέσεις εγρασίας. Στις προθέσεις της Euromedica είναι η κατασκευή μίας πολυκλινικής δυναμικότητας 120 κλινών, με έμφαση στην ογκολογία και ταυτόχρονη ανάπτυξη γυναικολογικής πτέρυγας με 30 κλίνες. Παράλληλα θα λειτουργεί και η Ψυχιατρική Κλινική δυναμικότητας 200 κλινών που θα εξυπηρετεί την Πελοπόννησο αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδος. Στην πολυμετοχική εταιρεία «Πνοή Ζωής – Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική Πατρών Α.Ε.» η Euromedica κατέχει το 50% και 35 γιατροί το υπόλοιπο ποσοστό. Το επόμενο βήμα του Ομίλου Λιακουνάκου θα είναι η δημιουργία Κέντρου Αποκατάστασης με δυναμική 120 κλινών. Ο Ομιλος Λιακουνάκου θεωρείται «κολοσσός» στον χώρο της ιδιωτικής υγείας καθώς κατέχει 57 νοσοκομειακές μονάδες εκ των οποίων οι τέσσερις στην Αλβανία.

 

Advertisements