Ο ρόλος του Σχολικού Νοσηλευτή στην Ειδική Αγωγή είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες αυτοφροντίδας. Ο τρόπος που αυτό επιτυγχάνεται είναι μέσα από το μάθημα της Αγωγής Υγείας. Ο Σχολικός Νοσηλευτής στην Ειδική Αγωγή ασκεί έργο Αγωγής Υγείας συμβουλευτικής και εν γένει φροντίδα υγείας. Το μάθημα της Αγωγής Υγείας μπορεί να διεξάγεται μέσα στην τάξη αλλά και έξω από αυτήν όπως είναι η τραπεζαρία, η κουζίνα ή το μπάνιο, ακόμη και σε χώρους εκτός σχολείου.
Image
Πιο συγκεκριμένα ο σχολικός Νοσηλευτής:
1) Εκπαιδεύει τα παιδιά στη σωστή χρήση της ατομικής υγιεινής (πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης της τουαλέτας και πρόγραμμα αυτοϋπηρέτησης).
2) Οργανώνει και να διατηρήσει φαρμακείο πρώτων βοηθειών στο σχολείο, παρέχει πρώτες βοήθειες σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό, οργανώνει σεμινάρια για την παροχή πρώτων βοηθειών.
3) Εκπαιδεύει τα παιδιά στους κανόνες της σωστής διατροφής και στους κανόνες της χρήσης της οδοντόβουρτσας και της οδοντόκρεμας.
4) Ελέγχει τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών για υπολειπόμενα εμβόλια και ενημερώνει τους γονείς.
5) Ενημερώνει τους γονείς, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές για λοιμώδη νοσήματα που εμφανίζονται σε σχολικές μονάδες και κάνει επιδημιολογική διερεύνηση των λοιμωδών νοσημάτων που συμβαίνουν στο χώρο του σχολείου.
6) Εφαρμόζει προγράμματα μέτρησης του βάρους, του ύψους και της αρτηριακής πίεσης των παιδιών.
7) Εφαρμόζει προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, διαφυλικής αγωγής και σωματογνωσίας.

Advertisements