Ο επιτυχημένος βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου διακρίνεται από επικοινωνιακή ικανότητα, οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, ψυχικό σθένος, σωματική αντοχή, ικανότητα εργασίας υπό πίεση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

1) Ο βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου μπορεί να συμμετάσχει σε νοσηλευτικές πράξεις υπό την επίβλεψη του νοσηλευτή στις κάτωθι:
2) Παρακολουθεί και ελέγχει την ασφάλεια και την απολύμανση του στείρου χώρου, του χειρουργείου και των συσκευών.
3) Φροντίζει για την αποστείρωση και ταξινόμηση του ιματισμού και των χειρουργικών εργαλείων και υλικών.
4) Επιλέγει, προμηθεύεται, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και μεριμνά για την καλή κατάσταση των απαραίτητων υλικών εργασίας (εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμός, αναλώσιμα κλπ)
5) Βοηθά τον άρρωστο να ενταχθεί στο περιβάλλον του χειρουργείου (ψυχολογική υποστήριξη, παραλαβή στη χειρουργική μονάδα, νοσηλευτική φροντίδα), εφαρμόζοντας τις ιατρικές οδηγίες.
6) Συμμετέχει ενεργά σα μέλος της χειρουργικής ομάδα στην εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων με την ιδιότητα του νοσηλευτή εργαλειοδότη ή νοσηλευτή κίνησης.
7) Φροντίζει για τη συγκέντρωση και την καταστροφή του υλικού που χρησιμοποιήθηκε κατά την χειρουργική επέμβαση.
8) Χειρίζεται τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και αρχειοθετεί σ’ αυτόν τα περιστατικά, τις ιατρικές οδηγίες, και τις αντιδράσεις του ασθενούς.

Advertisements