Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία του και των Θεραπευτικών Μονάδων του, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρέθυμνο, Ρόδο, Λαμία, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κατερίνη, Κέρκυρα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Καλαμάτα, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί μεΙατρούς Π.Ε και Νοσηλευτές/τριες Π.Ε. ή Τ.Ε., υπό καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

 

Στη λίστα που ακολουθεί, πατώντας σε κάθε περιοχή που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπου περιγράφονται οι απαιτούμενες ειδικότητες, τα γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και ο τρόπος επιλογής.

Διαθέσιμες πόλεις:

 

 

Αττική-Θεσσαλονίκη

 

Πάτρα

 

Ρέθυμνο

 

Ρόδος

 

Λαμία

 

Λιβαδειά

 

Χαλκίδα

 

Κατερίνη

 

Κέρκυρα

 

Καβάλα

 

Αλεξανδρούπολη

 

Κομοτηνή

 

Καλαμάτα

Advertisements