Στο αρχείο που επισυνάπτεται μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις Νοσηλευτών και Ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, στον Ιδιωτικό Τομέα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της εταιρείας Atlas Consulting (www.atlasinterconsulting.com), που αφορούν σε:

 

  • Νοσηλευτές για εργασία στο Βέλγιο και στη Βόρεια Γαλλία
  • Γιατρούς σε Επείγοντα στην Αγγλία
  • Γιατρούς για διάφορες ειδικότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Γιατρούς σε τμήματα Επειγόντων στο Βέλγιο
  • Γιατρούς στη Γαλλία
  • Γιατρούς στη Γερμανία
  • Γενικό Γιατρό στην Αγγλία

 

Advertisements