Απαραίτητα Προσόντα

Απόφοιτοι ΑΕΙ,ΤΕΙ ή ΙΕΚ

Γνώσεις γερμανικών επιπέδου Β1

Αγγλικά προαιρετικά

Οι πελάτες μας προσφέρουνΑξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ευχάριστο, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, κατοικία, διατροφή.Αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας, συνεχείς μετεκπαιδεύσεις, εξέλιξη.Υψηλούς μισθούς.

Εμείς προσφέρουμεΕίμαστε κοντά σας πριν, στην όλη διαδικασία αξιολόγησης, πρόσληψης αλλά προπαντός και μετά την πρόσληψή σας. Οι υπηρεσίες μας είναι για εσάς χωρίς χρέωση.

Αποστολή βιογραφικών με e-mailinfo@axia-personal.com

 

Advertisements