Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει με επιλογή.

Ειδικότερα, θα καλυφθούν: μία θέση με αντικείμενο Αγγλική Νοσηλευτική Ιατρική Ορολογία (για 30 ώρες), πέντε θέσεις με αντικείμενο Αγγλική Γλώσσα – προαιρετικό (για 150 ώρες), δύο θέσεις με αντικείμενο Γαλλική Γλώσσα – προαιρετικό (για 60 ώρες), τρεις θέσεις στο αντικείμενο Αθλήματα – Γυμναστική – Σουηδική – προαιρετικό (για 105 ώρες), δύο θέσεις στο αντικείμενο Πετοσφαίριση – προαιρετικό (για 70 ώρες), μία θέση στο αντικείμενο Στίβος προαιρετικό (για 45 ώρες), μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Κολύμβηση – προαιρετικό (για 35 ώρες), μία θέση στο αντικείμενο Ξιφασκία – προαιρετικό (για 35 ώρες), μία θέση στο αντικείμενο Ελληνικά – για αλλοδαπούς (για 30 ώρες) και μία θέση με αντικείμενο Χορός (για 40 ώρες).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη ΣΑΝ μέχρι την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου του 2012.

Advertisements