Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η προκήρυξη 7Κ/2009, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.727 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στο Αρεταίειο και στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η προκήρυξη 7Κ/2009, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.727 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στο Αρεταίειο και στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Μετά το «πράσινο φως» που έλαβε το ΑΣΕΠ από το υπουργείο Υγείας για την κατεπείγουσα πρόσληψη των νοσηλευτών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των νοσοκομείων σε προσωπικό, έστειλε την περασμένη Τρίτη την προκήρυξη για ΦΕΚ, με την προσθήκη 5 θέσεων.

Ετσι ενώ η προκήρυξη για την Υγεία είχε προγραμματιστεί για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα (αφού το ΑΣΕΠ είχε σκοπό να στείλει πρώτα για ΦΕΚ εκείνη των 593 θέσεων), άλλαξε το πλάνο του, προκειμένου να εκδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και να ξεκινήσει άμεσα η 20ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει νοσηλευτικά ιδρύματα και μονάδες του ΕΣΥ σε όλους τους νομούς, ωστόσο η πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνεται σε 21 από αυτούς.

Στην Αττική τα νοσοκομεία που θα προσλάβουν τους περισσότερους μόνιμους είναι το Εθνικό Ιδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.), το Αναρρωτήριο Πεντέλης, το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», το Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Αγιος Σάββας», τα Γενικά Νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία», Ευαγγελισμός, Κοργιαλένειο – Μπενάκειο, Κωνσταντινοπούλειο Νέας Ιωνίας, Παμμακάριστος, Αμαλία Φλέμιγκ, Τζάνειο, Αλεξάνδρα, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιπποκράτειο, Σωτηρία (Νοσήματα Θώρακος), Λαϊκό και το Γ.Ν. Ατυχημάτων «ΚΑΤ», ενώ στη Θεσσαλονίκη τα Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Αγιος Δημήτριος», «Αγιος Παύλος», Παπανικολάου, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο και ΑΧΕΠΑ. Μεγάλο αριθμό θέσεων θα καλύψουν ακόμα τα Γενικά Νοσοκομεία Βόλου, Σερρών, Χανίων, Λαμίας, Ιωαννίνων, Δράμας, Λιβαδειάς, Αργους, Καλαμάτας, Πύργου, Σπάρτης, Ηρακλείου Κρήτης, Τρίπολης και Κέρκυρας και οι Παιδοπόλεις Νεάπολης και Καβάλας.

Οι θέσεις και οι ειδικότητες ανά κατηγορία εκπαίδευσης

Η κατανομή των θέσεων ανά εκπαιδευτική κατηγορία ορίζει: 28 θέσεις ΠΕ (εκ των οποίων οι 2 για υποψήφιους με εμπειρία, η μία για πολύτεκνους και μία για τρίτεκνους), 766 θέσεις ΤΕ (εκ των οποίων οι 100 για υποψήφιους με εμπειρία, οι 138 για πολύτεκνους, οι 70 για τρίτεκνους, οι 5 για παλιννοστούντες Πόντιους, οι 5 για ομογενείς και οι 3 για Ελληνες υπηκόους από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης) και 933 θέσεις ΔΕ (εκ των οποίων οι 606 για υποψήφιους με εμπειρία, οι 206 για πολύτεκνους, οι 101 για τρίτεκνους, οι 8 για παλιννοστούντες Πόντιους, οι 8 για ομογενείς και οι 4 για Ελληνες υπηκόους από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης). Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής: ΠΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Μαιών, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ΤΕ Λογοθεραπείας, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, ΔΕ Νοσοκόμων, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Επιμελητών Ασθενών, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Παρασκευαστών, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Χειρ. – Εμφανιστών, ΔΕ Χειρ. Ιατρικών Μηχανημάτων, ΔΕ Β. Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Παρασκευαστών, ΔΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Συμμετοχή στον διαγωνισμό – Προσόντα των υποψηφίων για τον διορισμό

Οι υποψήφιοι για διορισμό θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα γενικά προσόντα:

1. Να είναι Ελληνες πολίτες.

2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1988 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και έως και το έτος 1993 οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και ΔΕ Νοσηλευτικής, που είναι απόφοιτοι νοσηλευτικής σχολής.

3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

4. Να Βην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά τον χρόνο λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού.

5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους υποψήφιους των κλάδων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και ΔΕ Νοσηλευτικής εάν είναι απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχολών και βρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος (άρθρο 54 παρ. 2 του Ν. 1759/1988, Βε το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους αποφοίτους Νοσηλευτικών Σχολών το 16ο έτος της ηλικίας, χωρίς την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους άρρενες).

6. Να κατέχουν τους απαιτούμενος τίτλους σπουδών.

Τα παραπάνω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά τον διορισμό.

Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ απαιτείται η γνώση χειρισμού Η/Υ. Αδεια άσκησης επαγγέλματος απαιτείται για τους Νοσηλευτές, τους Επισκέπτες Υγείας, τις Μαίες, τους Φυσιοθεραπευτές, τους Εργοθεραπευτές και τους Βοηθούς Νοσηλευτή. Για νοσοκομεία των ακριτικών περιοχών και των νησιών (π.χ. Καστοριά, Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Εδεσσα, Κέρκυρα, Λευκάδα κ.α.) ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας. Τέλος, για την ειδικότητα Πληρώματα Ασθενοφόρων χρειάζεται επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και εμπειρία.

Προσοχή στη συμπλήρωση κωδικών

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν με τον κωδικό 99, στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα Πρόσθετα Προσόντα, ότι δεν έχουν διορισθεί με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Εξάλλου, στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα Πρόσθετα Προσόντα οι τρίτεκνοι πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 90, οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη ΒΦΛ τον κωδικό 98 και όσοι προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης τον κωδικό 95.

Advertisements