Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες και διπλωματούχους ή πτυχιούχους νοσοκόμους από την Ελλάδα ζητούν να προσλάβουν γερμανικά νοσοκομεία.

Τα εν λόγω νοσηλευτικά ιδρύματα βρίσκονται στο Nordrhein Westfalen, στη δυτική Γερμανία, ανάμεσα στις πόλεις Dortmund και Osnabrueck. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν γνώσεις γερμανικών (επιπέδου τουλάχιστον Β2) και να διαθέτουν:

πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών ή
πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή
πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής ή
πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων (πρώην Ανωτέρων Σχολών υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας) ή
πτυχίο τμήματος Νοσηλευτικής ΚΑΤΕΕ υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο μισθός των νέων υπαλλήλων θα κυμαίνεται μεταξύ 2.000 και 3.500 ευρώ (μεικτά), ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης και την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Τσούκη της εταιρείας Phoenix, στο e mail: tsouki.phoenix.gir@gmail.com

Advertisements