Με Υπουργική Απόφαση ενεργοποιείται ο κυλιόμενος πίνακας. Το ΑΣΕΠ ετοιμάζει πρόσκληση προς παλιούς και νέους υποψηφίους

«Αντίστροφη μέτρηση» για νέες προσλήψεις στην Υγεία σηματοδοτεί η προκήρυξη-πρόσκληση του ΑΣΕΠ προς τους υποψήφιους νοσηλευτές για την κατάρτιση του πρώτου ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, που πρόκειται να βγει μέσα στον Απρίλιο.

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να υπογραφεί η σχετική Υπουργική Απόφαση από τους τρεις συναρμόδιους υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, που θα ορίζει τις λεπτομέρειες της νέας διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων νοσηλευτών και αμέσως μετά θα δημοσιευθεί από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη υποβολής αιτήσεων και θα οριστεί η προθεσμία.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τον νόμο, οι αιτήσεις συμμετοχής θα είναι ηλεκτρονικές ή/και έντυπες και θα υποβάλλονται τόσο από τους νέους υποψηφίους όσο και από ορισμένους από τους περίπου 30.000 επιλαχόντες της προκήρυξης 7Κ/2009, των οποίων έχουν μεταβληθεί τα προσόντα και οι ιδιότητές τους.

Αν, για παράδειγμα, κάποια προσόντα υποψηφίων, όπως η ιδιότητα του τρίτεκνου ή η εντοπιότητα έχουν μεταβληθεί, τότε θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι αυτοί μαζί με όσους νέους υποβάλουν τις αιτήσεις τους, θα αποτελέσουν τη «δεξαμενή», από την οποία θα γίνουν οι φετινές προσλήψεις στην Υγεία.

Αξίζει να σημειωθεί πως για το 2011 έχει προβλεφθεί από τον προϋπολογισμό η τοποθέτηση 3.000 νοσηλευτών στα νοσοκομεία και στις μονάδες του ΕΣΥ ανά τη χώρα, ενώ ήδη εκκρεμεί από πέρυσι η εγκριτική επιπλέον 2.000 θέσεων.

Ηδη έχει εκδοθεί πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για 1.288 θέσεις, ενώ έχουν εγκριθεί το τελευταίο δίμηνο άλλα δύο αιτήματα για 200 και 2.100 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, για τις οποίες ορίστηκαν ήδη οι θέσεις ειδικών κατηγοριών (Ν. 2643/1998).

Ειδικότητες

Με βάση τη λίστα με την καταγραφή των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό στο ΕΣΥ, οι ειδικότητες που έχουν απόλυτη προτεραιότητα στις νέες προσλήψεις αφορούν τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Παρασκευαστών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Μαιών και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

Διαδικασία διορισμού από τους κυλιόμενους πίνακες

Σε δύο φάσεις η επιλογή διοριστέων

Ηδη από τις αρχές του έτους έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο οι 16 προκαταρκτικοί πίνακες ανά κλάδο-ειδικότητα των επιλαχόντων της προκήρυξης 7Κ/2009.

Μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεση των νέων αιτήσεων και υποβληθούν οι σχετικές ενστάσεις, το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει τον τελικό κυλιόμενο πίνακα κατάταξης. Αμέσως μετά θα εκδοθεί η προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων, που θα περιλαμβάνει τον αριθμό των «ανοικτών» θέσεων ανά ειδικότητα, αλλά και τον χρόνο και τρόπο υποβολής της δήλωσης προτίμησης από τους υποψηφίους του κυλιόμενου πίνακα.

Οι δηλώσεις προτιμήσεων είναι και αυτές ηλεκτρονικές ή/και έντυπες, μέσω των οποίων δηλώνεται η σειρά προτίμησης των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Επίσης οι υποψήφιοι καλούνται να δεσμευτούν ότι θα υπηρετήσουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζει ο νόμος, σε θέση για την οποία δηλώνουν ότι έχουν το πλεονέκτημα της εντοπιότητας, εφόσον επιλεγούν για διορισμό στη θέση αυτή.

Στη συνέχεια καταρτίζεται ο πίνακας διοριστέων και αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι υποψήφιοι πάντως οφείλουν να γνωρίζουν πως, σύμφωνα με τον νέο νόμο 3812/2009, όσοι αποδέχονται τον διορισμό τους τουλάχιστον δύο φορές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής τους, απαγορεύεται να συμμετάσχουν για μία τριετία σε διαγωνισμούς πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και στις μονάδες φροντίδας του ΕΣΥΚΑ.

Επίσης το νοσηλευτικό προσωπικό και το προσωπικό μαιευτικής και επισκεπτών υγείας δεν επιτρέπεται για μία πενταετία από την ημερομηνία πρόσληψής τους να απομακρυνθούν από τη θέση, στην οποία διορίστηκαν για οποιονδήποτε λόγο (απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση).

Advertisements