Latest Entries »

Ο Ιπποκράτης ήταν εκείνος που έδωσε στην πάθηση του καρκίνου το όνομά της, παρομοιάζοντας τον όγκο με την εικόνα του κάβουρα (καρκίνου). Πολύ αργότερα το 1704, ο Valsalva υποστήριξε ότι αρχικά ο καρκίνος ήταν ένα τοπικό φαινόμενο που μπορούσε να αφαιρεθεί χειρουργικά, ενώ, σε πιο προχωρημένο στάδιο, ο καρκίνος μπορούσε, μέσω των λεμφαγγείων, να μεταφερθεί αλλού στο σώμα.

Σήμερα, ο καρκίνος είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα υγείας που παρατηρούνται, τοποθετώντας τη Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων στην «πρώτη γραμμή» αντιμετώπισης αυτής της ευρέως διαδεδομένης νόσου.

Αν επιθυμείς να συμβάλεις έμπρακτα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης νόσου, τότε η ειδικότητα της Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων είναι σίγουρα η επιλογή σου.

Ο Νοσηλευτής Ογκολογικών Παθήσεων εργάζεται υπό την ευθύνη και επίβλεψη του υπεύθυνου νοσηλευτή, προσφέροντας την πολύτιμη εργασία του στη διάγνωση, τη θεραπεία, την παρακολούθηση και την αποκατάσταση του καρκινοπαθή ασθενή. Πρόκειται για μια ειδικότητα που έχει να κάνει με ουσιαστικό έργο ζωής, συνδυάζοντας την ικανοποίηση της έμπρακτης προσφοράς, τόσο σε ιατρικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της ψυχολογικής υποστήριξης του ασθενή και της οικογένειάς του. Επιπλέον, είναι από τα επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων» έχεις επαγγελματική κατοχύρωση ως Βοηθός Νοσηλευτή και μπορείς να εργαστείς στις παρακάτω μονάδες δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων:

 • μονάδες πρόληψης καρκίνου
 • ογκολογικές μονάδες ενηλίκων
 • ογκολογικές μονάδες παίδων
 • χειρουργικές μονάδες
 • χημικοθεραπευτικά τμήματα
 • ιατρεία πόνου
Advertisements

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η νοσηλευτική έχει ηγετικό ρόλο στα συστήματα φροντίδας υγείας και κυρίως στις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου ο νοσηλευτής συμμετέχει ως μέλος της ομάδας υγείας με υπεύθυνους ρόλους στην ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας
( προαγωγή υγείας, αλλά και πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του ατόμου, της οικογενείας, του πληθυσμού ευθύνης, της κοινότητας στην οποία εργάζεται.
Γενικότερα ο ρόλος και οι δραστηριότητες του κοινοτικού νοσηλευτή ως μέλος της γενικότερης ομάδας του τομέα της υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και επιβεβλημένος. Η αρρώστια δεν είναι αποκλειστικά βιολογικό φαινόμενο, αλλά έχει κοινωνική βάση και ο σημαντικότερος παράγοντας για την υγεία είναι η αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με το κοινωνικό περιβάλλον.
Οι κοινοτικοί νοσηλευτές καλούνται να προάγουν την υγεία των πληθυσμών. Πρωταρχικό τους μέλημα είναι η βελτίωση της κοινότητας. Για να πετύχουν αυτό το στόχο οι κοινοτικοί νοσηλευτές βασίζονται στις αρχές και τις δεξιότητες της νοσηλευτικής και της δημόσιας υγείας. Αυτό συνεπάγεται τη χρήση δημογραφικών και επιδημιολογικών μεθόδων, με σκοπό την εκτίμηση της υγείας της κοινότητας και τη διάγνωση των αναγκών υγείας της.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Είναι ο κλάδος της νοσηλευτικής επιστήμης ο οποίος συνδυάζει επιστημονικές γνώσεις και δεξιοτεχνίες τις οποίες χρησιμοποιεί στην αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των ατόμων, οικογενειών, ομάδων, κοινοτήτων που βρίσκονται στο συνηθισμένο περιβάλλον του όπως το σπίτι, το σχολείο ή και χώρο εργασίας. Είναι νοσηλευτική εργασία που ασκείται έξω από το παραδοσιακό θεραπευτικό περιβάλλον του νοσοκομείου.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Οι σκοποί της κοινοτικής νοσηλευτικής είναι οι εξής:
1) Πρόληψη της αρρώστιας και περιορισμό της εξέλιξης της
2) Περιορισμός των επιπτώσεων μιας αναπόφευκτης αρρώστιας
3) Εξασφάλιση επιδέξιας επιστημονικής φροντίδας στο άρρωστο ή ανάπηρο άτομο.
4) Ενημέρωση, διδασκαλία οικογενειών ή ομάδων στην απόκτηση υγιεινού τρόπου ζωής για την προαγωγή της κοινοτικής υγείας.
ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΤΑ Κ.Α.Π.Η ΚΑΙ ΤΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ

Σύμφωνα με την Π.Ο.Υ. το θέμα των ηλικιωμένων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος μπαίνοντας στον 21ο αιώνα, με δεδομένο ότι, στις αναπτυγμένες και στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων λόγω της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής και της μείωσης του αριθμού των γεννήσεων.
Στην Ελλάδα το πρόβλημα παρουσιάζεται πολύ πιο έντονο τα τελευταία χρόνια, αφού οι ηλικιωμένοι από 7.4 % που ήταν το 1951 σήμερα καλύπτει το12-15%του συνολικού πληθυσμού αφού υπάρχει μεγάλος περιορισμός της γονιμότητας.
Στις περισσότερες παραδοσιακές κοινωνίες, οι ηλικιωμένοι θεωρούνται, ως οι πρεσβύτεροι της κοινότητας ή του χωριού, και παίζουν σημαντικό ρόλο στα διάφορα κοινωνικά θέματα που προκύπτουν.
Με την τάση της αστικοποίησης από τις αγροτικές περιοχές, ο ρόλος των πρεσβυτέρων έχει σταδιακά μειωθεί και όπως συμβαίνει στις αστικοποιημένες κοινωνίες, όπου ο πληθυσμός των ηλικιωμένων είναι «συνταξιούχοι» οι ηλικιωμένοι είναι σήμερα έξω από το κύριο ρεύμα της κοινότητας. Αυτή η αλλαγή των κοινωνικών δομών που έχει ξεκινήσει από το 20ο αιώνα θεωρεί τον ηλικιωμένο μη παραγωγικό, αδέξιο, συντηρητικό μη προσαρμοζόμενο σε συνήθειες και τεχνολογία.
Ό,τι πρόσφερε – πρόσφερε είναι η ουσία της κυριαρχικής θέσης για τους ηλικιωμένους. Ο υπερήλικας έτσι βρίσκεται σε μια φάση ζωής γεμάτη απώλειες. Απώλειες στο σωματικό επίπεδο, απώλεια της ανεξαρτησίας και της ικανότητας αυτοφροντίδας, απώλεια της εργασίας και ίσως απώλεια του εισοδήματός του.
Ωστόσο η κοινότητα μπορεί να τους αξιοποιήσει με πολλούς τρόπους με τους οποίους θα ωφεληθούν τόσο οι ίδιοι όσο και η κοινότητα.
Τέτοιες υπηρεσίες που υπάρχουν στην κοινότητα είναι το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) όπου με την ενεργή τους συμμετοχή αποδεικνύουν ότι δεν ισχύει η αντίληψη που υπάρχει μέχρι τώρα για τους ηλικιωμένους καθώς και τα γηροκομεία όπου εκεί φροντίζουν για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των ηλικιωμένων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η.

Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων τα γνωστά μας ΚΑΠΗ, στη χώρα μας είναι μοναδικές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για τους Ηλικιωμένους, και αποτελούν ιατροκοινώνικές υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο (κοινότητα) Ασχολείται σφαιρικά με τον «υγιή» ηλικιωμένο άνθρωπο με βάση την διακήρυξη της ΠΟΥ ότι η ΥΓΕΙΑ δεν είναι η απουσία από την νόσο αλλά η σωματική, πνευματική και κοινωνική ευεξία του ατόμου. Λέγοντας σφαιρικά εννοούμε την βιο-ψυχο-κοινωνική οντότητα του ηλικιωμένου ανθρώπου.
Σκοπός του ΚΑΠΗ είναι να παρέχει υπηρεσίες για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών τους με στόχο ο ηλικιωμένος «πελάτης» να παραμείνει αυτόνομο, ισότιμο και ενεργό μέλος του κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα ως υπηρεσία ενημερώνει και συνεργάζεται, με ειδικούς φορείς σχετικά με τις ανάγκες και τα προβλήματα του ηλικιωμένου. Πραγματοποιεί ειδικές έρευνες σχετικά με οποιαδήποτε πρόβλημα υγείας ή κοινωνικής συμπεριφοράς της τρίτης ηλικίας και στηρίζει τον θεσμό της οικογένειας, δίνοντας την δυνατότητα παραμονής του ηλικιωμένου στο φυσικό (οικογενειακό) του περιβάλλον.

Η στελέχωση του ΚΑΠΗ
Οι ειδικότητες που στελεχώνουν το ΚΑΠΗ και ασχολούνται με την υγεία των ηλικιωμένων στην πρόληψη ή στην αποκατάστασή είναι οι εξής:
1. Νοσηλευτές-τριες
2. Επισκέπτες-πτριες Υγείας
3. Εργοθεραπευτές
4. Φυσιοθεραπευτές
5. Κοινωνικοί Λειτουργοί (στο επίπεδο κοινωνικής ή ψυχικής υγείας)
Από τις παραπάνω ειδικότητες, οι επαγγελματίες υγείας καθώς και οι οικογενειακοί βοηθοί αποτελούν την βασική ομάδα του ΚΑΠΗ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Κ.Α.Π.Η.
Οι επαγγελματίες υγείας που δουλεύουν στο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων(υπηρεσία ΠΦΥ) τόσο οι Νοσηλευτές-τριες όσο και οι Επισκέπτες-τριες Υγείας έχουν σαν κύριες δραστηριότητες:
1. Πρόληψη
2. Αγωγή Υγείας
3. Νοσηλεία

Η κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες έχει συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς οι οποίοι εξατομικεύονται για τον κάθε ηλικιωμένο (εξατομικευμένη φροντίδα) και για τον κάθε τομέα εργασίας.
Έτσι λοιπόν οι επαγγελματίες υγείας (Νοσηλευτές-τριες – Επισκέπτες-τριες Υγείας) συμβάλλουν από κοινού στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης.
Η δράση τους περιλαμβάνει τους προληπτικούς εμβολιασμούς(αντιγριππικός εμβολιασμός, εμβόλιο κατά του πνευνονιόκοκκου κ.α), τον προσυμτωματικό έλεγχο (screening test) π.χ. δερμοαντίδραση mantoux και βοηθάνε στην αποκατάσταση του ηλικιωμένου.
Συμβάλλουν στον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας όπου οι ηλικιωμένοι αντλούν σημαντικές πληροφορίες και με βάση αυτές μπορούν να αλλάξουν έξεις και συνήθειες. Βέβαια η αλλαγή σε αυτή την ηλικία είναι ένα δύσκολο κομμάτι άλλα όχι ακατόρθωτο εάν τα στοιχεία που τους δίνεις είναι σωστά δομημένα, κατανοητά και με πολλά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή τους.
Μερικά από τα θέματα που ασχολείται η Αγωγή Υγείας είναι η υπέρταση και ο τρόπος ζωής , διατροφή και υγεία και πραγματοποιείται κατά άτομο ή κατά ομάδες(ομάδα υπερτασικών, ομάδα διαβητικών, ομάδα καρδιοπαθών κ.α.).
Πραγματοποιούν κατ’ οίκον επίσκεψη και από κοινού προγραμματίζουν (νοσηλευτικές πράξεις-συμβουλευτική υγείας) την νοσηλεία όπου θα εφαρμοστεί για τον συγκεκριμένο ηλικιωμένο(εξατομικευμένη φροντίδα) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η περίπτωση μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον με την συμμετοχή της οικογένειας του για να επέλθει η δυνατή ανεξαρτοποίηση του(αυτοεξυπηρετηση/αυτοφροντίδα).
Αποτελούν συνδετικό κρίκο της υπηρεσίας με την οικογένεια του ηλικιωμένου και ασκούν συμβουλευτική υγεία.
Παρέχουν Α΄Βοήθειες, οργανώνουν και λειτουργούν το ιατρείο του Κ.Α.Π.Η. Συνεργάζονται άμεσα με τον ιατρό, την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα καθώς και με τις ανάλογες υπηρεσίες όπως Νοσοκομεία, Δημοτικά ιατρεία, ΙΚΑ, Κ.Ψ.Υ., Διεύθυνση Υγιεινής κ.α. για να φέρουν εις πέραν το έργο τους. Τέλος συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την Τρίτη ηλικία.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
Η ίδρυση των γηροκομείων ήταν γνωστή από το Βυζάντιο (324-1453 μ.Χ.). Αναφέρονται τουλάχιστον 30 ιδρύματα στην ιστορία της εκκλησίας με το παλαιότερο γνωστό γηροκομείο της Κωνσταντινουπόλεως. «Η Ψαμάθεια». Το 0,6% των ατόμων της τρίτης ηλικίας ζει σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτό το ποσοστό θεωρείται το μικρότερο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο ρόλος των γηροκομείων είναι αρκετά σοβαρή υπόθεση. Μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πρότυπη όταν το εξειδικευμένο προσωπικό εφαρμόζει με τις γνώσεις του και τις εμπειρίες του, τους κανόνες φροντίδας σε άτομα ηλικιωμένα άτομα. στον μελετημένο χώρο, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Η φροντίδα των ηλικιωμένων στηρίζεται στους εξής βασικούς παράγοντες:
– Σεβασμό της προσωπικότητας και διατήρηση της ατομικότητας.
– Ενθάρρυνση για αυτοφροντίδα.
– Ευαισθητοποίηση της οικογένειας.
– Διδασκαλία υγείας του ηλικιωμένου.
– Ομαδική εργασία και συνεργασία του νοσηλευτικού προσωπικού με την ομάδα υγείας.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ένας ηλικιωμένος για να μείνει στο γηροκομείο είναι 3:
1. Να είναι πάνω από 60 χρονών
2. Να μην έχει κάποια μεταδοτική νόσο
3. Να θέλει πραγματικά ο ίδιος ο ηλικιωμένος να μείνει εκεί.
Στο γηροκομείο παρέχονται κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι:
– Υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης,
– Ψυχολογικής υποστήριξης των ηλικιωμένων που συχνά σ’ αυτήν την ηλικία νιώθουν την μοναξιά και την απομόνωση,
– Υπηρεσίες σίτισης, και τέλος
– Πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Οι νοσηλεύτριες σε καθημερινή βάση παρακολουθούν τα ζωτικά σημεία, παρακολουθούν τους ηλικιωμένους και φροντίζουν να παίρνουν τα φάρμακά τους. (Υπάρχει φαρμακείο στο ίδρυμα που τους τα παρέχει).
Επίσης, μία φορά την εβδομάδα τους παρακολουθεί ο γιατρός, ο οποίος είναι πάντα εκεί σε περίπτωση που κάποιος αρρωστήσει και τον χρειαστεί.
Στις υπηρεσίες σίτισης εντάσσεται ο έλεγχος και η τήρηση σωστής διατροφής, ο έλεγχος του φαγητού και τα 3 πλήρες γεύματα της ημέρας που τρώνε οι ηλικιωμένοι.
Οι ηλικιωμένοι έχουν την δυνατότητα να περνούν δημιουργικά την ώρα τους συμμετέχοντας σε διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή είναι πολυδιάστατος και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Στο χώρο της κοινότητας ο νοσηλευτής βοηθάει, υποστηρίζει, καθοδηγεί και διδάσκει με βάση τις επιστημονικές του γνώσεις, την επιδέξια επικοινωνία και την προσεκτική παρατήρηση, διαπιστώνει τις διάφορες οργανικές, ψυχολογικές, πνευματικές και κοινωνικές ανάγκες του ηλικιωμένου, αναλαμβάνει και προγραμματίζει να ικανοποιήσει θέματα της δικής του αρμοδιότητας και μεταφέρει όσες ανάγκες χρειάζεται να αντιμετωπιστούν στις ανάλογες επιστημονικές ειδικότητες. Έτσι λοιπόν αποτελεί συνδετικό κρίκο του ηλικιωμένου με άλλους επιστήμονες υγείας και συντονίζει τη φροντίδα του.
Η τρίτη ηλικία χαρακτηρίζεται ως η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής του ανθρώπου διότι υπάρχει πληθώρα προβλημάτων λόγω εξασθένισης σωματικών λειτουργιών καθώς και εμφάνιση ψυχικών και νευρολογικών νοσημάτων. Ο κοινοτικός νοσηλευτής για να μπορέσει να κάνει ευκολότερη τη ζωή του ηλικιωμένου και πιο ευχάριστη θα πρέπει να είναι γνώστης τόσο της ψυχολογίας όσο και των ποικίλων προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει ο ίδιος και η οικογένειά του, ώστε να τον βοηθήσει.
Παράγοντες που υποχρεώνουν τους ηλικιωμένους να μετακομίζουν σε οργανωμένα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων είναι:
-Προβλήματα υγείας.
-Αποκοπή από την ενεργό συμμετοχή στην απασχόληση ή το επάγγελμα.
-Ψυχοκοινωνικές δυσχέρειες.
-Θάνατος του-της συζύγου.
-Τα παιδιά απορροφούνται στα δικά τους ζητήματα και δεν βοηθούν τους ηλικιωμένους.
-Ανικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοσυντήρησης.
-Περιβαλλοντικοί παράγοντες (θορυβώδεις περιοχές, ρύπανση).

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

1. Νοσηλευτικές γνώσεις.
2. Ξεκάθαρη αντίληψη.
3. Ικανότητα επικοινωνίας.
4. Ικανότητα να αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα
5. Ικανότητα διδασκαλίας και καθοδήγησης.
6. Γνώση όλων των μέσων και των πηγών που υπάρχουν στην κοινότητα.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ :Είναι γεγονός ότι ζούμε σε ένα κόσμο με γοργούς ρυθμούς η ζωή και στην Κύπρο έχει αναπτυχθεί όσο και σε άλλες χώρες τις Ευρώπης.

Οι οικογένειες της κυπριακής κοινωνίας αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα αλλά και καλά πράγματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Τώρα σαν νοσηλευτές σε αυτή την κοινωνία προσφέρουμε ζούμε ,και έχουμε απαιτήσεις, όσο εμείς αλλά και οι οικογένειες μας , τα παιδία μας.

Με ένα τόσο ιδιάζον επάγγελμα υπάρχουν στιγμές που ο καθένας μας έχει πιεστεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις που προκύπτουν από το επάγγελμα αυτό.

Σας φαίνεται γνωστό το σενάριο ‘αχ παναγία μου θα παω νυχτέρι ποιος θα μου προσέχει το παιδί ή είμαι απόγευμα και είναι η γιορτή του παιδιού.

Αυτά δυστυχώς προκύπτουν από την φύση του επαγγέλματος που απαιτεί κυκλικό ωράριο εργασίας ή βάρδια .Μαζί θα δούμε τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν ,τρόπους αντιμετωπίσεις μέτρα που μπορούν να παρθούν ,καθώς και την εξέλιξη ,τη μετάβαση αν θέλετε σε νέα προγράμματα.

ΣΤΟΧΟΣ: Ο στόχος της εργασίας είναι να καταδείξει τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά το κυκλικό ωράριο εργασίας των νοσηλευτών. Είναι κοινώς αποδεκτό μέσα από την βιβλιογραφία ότι οι νοσηλευτές βιώνουν πολλές επιπτώσεις λόγω του συστήματος βάρδιας.

Είναι πραγματικότητα ότι οι νοσηλευτές βιώνουν πολλές βιολογικές αλλαγές σε σχέση με το βιολογικό τους ρολόι και το σύστημα βάρδιας που προϋποθέτει εναλλαγές μέρας και νύχτας.

Οι διάφοροι τρόποι μείωσης των διάφορων προβλημάτων που προκύπτουν είναι ποικίλοι και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως την ηλικία, και την προσαρμοστικότητα του ατόμου στην συνεχή αλλαγή του ωραρίου του.

Ο αποσυνχρονισμος των ρυθμών διαφέρει από άτομο σε άτομο καθώς και την ικανότητα να εκτελούνται σημαντικά πράγματα ,με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο.

Τα αντανακλαστικά μειώνονται λόγω έλλειψης ύπνου, στοιχείο σημαντικό που δεν πρέπει κατουδενα λόγο να παίρνεται ελαφρά.

ΟΡΙΣΜΟΣ :Τι είναι βάρδια?

είναι καθεμία από τις ομάδες εργατών η υπάλληλων που εναλλάσσεται με άλλες για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. είναι η χρονική διάρκεια κατά την οποία η ομάδα είναι επιφορτισμένη με συγκεκριμένο καθήκον .Η φρούρηση χώρου.(Λεξικό νέας ελληνικής γλώσσας Μπαμπινιώτη 1994).

Συγκεκριμένα στην εργασία αυτή θα αναφερθώ στο κυκλικό ωράριο εργασίας μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον ,στις συνθήκες που δημιουργούνται μέσα από αυτό ,καθώς και στις μεθόδους και τρόπους αποφυγής διάφορων προβλημάτων. αλλά και στην επισήμανση τρόπων για να γίνει εφικτός ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής.

Οι νοσηλευτές μέσα από το κυκλικό ωράριο εργασίας που Συγκεκριμένα το δικό μας σύστημα περιλαμβάνει δυο εξάωρες και μια δωδεκαωρη βάρδια. Μ-Ε- Ν Ο DO.

Μέσα από το κυκλικό ωράριο εργασίας οι νοσηλευτές βιώνουν έντονα συναισθήματα όπως της δυσαρέσκειας του επαγγελματικού στρες ,καταστάσεις που μεταβάλλουν την ζωή τους και τις καθημερινές συνήθειες ,όπως διατροφή και ύπνο. Ακόμα τις οικογενειακές τους σχέσεις αλλά και τι κοινωνικές .(Καγιαλαρη Μ. Σταματακη Π. <1996>Φροντίδα για αυτούς που φροντίζουν.).

Ας συγκεκριμενοποιήσουμε τα προβλήματα.

 • 1. Επαγγελματικά
 • 2. Οικογενειακά -Κοινωνικά
 • 3. Προσωπικά-παθολογικά

Επαγγελματικά

 • Άγχος και στρες που προκύπτει από έντονη εναλλαγή στο ωράριο που σε άτομα με δυσκολία στην προσαρμογή του βιολογικού τους ρολογιού νέτου σωματικού μπορεί να μην μπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά.
 • Ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζεται η αλληλουχία του ωραρίου που συνήθως προτεραιότητα έχουν όλοι άλλοι παράγοντες παρά οι προσωπικοί ρυθμοί του ατόμου.
 • Οι απαιτήσεις του προγράμματος έτσι που να επιτυγχάνετε καλύτερα η παραγωγικότητα ενός τμήματος
 • Διαπροσωπικές σχέση μετάξι συνάδελφων σε συνάρτηση πάντα με το πρόγραμμα.(αλλαγές-απαιτήσεις.).
 • Λάθη που μπορούν να προκειψουν και ατυχήματα λόγω της παρατεταμένης αϋπνίας .Σε ερευνά που δημοσιεύθηκε στο Public Heart Briefs αναφέρετε ότι παρατηρήθηκε σε άτομα που υπόκειντο σε κυκλικό ωράριο εργασίας ήταν 53,6% πιο ευάλωτα σε Λάθη, χορηγήσεις φαρμάκων, τρυπήματα από λερωμένες βελόνες αλλά και σε οδικά ατυχήματα καθώς οδηγούσαν από και προς την εργασία τους.
 • Η ασφάλεια του ασθενή θέτετε σε κίνδυνο όταν οι νοσηλευτές εργάζονται πολλές και απρόβλεπτες ώρες, ειδικά όταν το τελευταίο ξύπνημα τους ξεπερνά τις 17 ώρες.
 • υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το Άγχος εξαιτίας του κυκλικού ωραρίου εργασίας οφείλετε πολλές φορές στο γεγονός ότι οι ευκαιρίες ανέλιξης περιορίζονται κατά την απογευματινή βάρδια η την νυχτερινή εργασία. Ενώ στην πρωινή μέσα από την αλληλεπίδραση και την συνεργασία με την νοσηλευτική διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό αυξάνονται οι ευκαιρίες ανάπτυξης στον εργασιακό χώρο.(Χαραλαμπιδου Ε.1996 και Andy A. 1995)
 • Μετά από μια 12ωρη βάρδια το ρίσκο να τρυπηθεί κάποιος να δώσει λάθος φάρμακα σε σύγκριση με κάποιον που δούλεψε 8ωρη βάρδια μειώνετε στο 50%στον δεύτερο.(Institute of medicine 2004).
 • Η απορύθμιση των ρυθμών προάγει στους νοσηλευτές μοτίβα ύπνου και επαγρύπνησης καθώς και εκρυγορσης και νύστας που αυτό με την σειρά του έχει επίπτωση στο να εκτελουνται σηματικες νοσηλευτικές διεργασίες με αναποτελεσματικό τρόπο (Clinical journal of oncology nursing vol.10 no.4 impact of shift work).

Οικογενειακά-κοινωνικά

 • Το κυκλικό ωράριο εργασίας παρεμβαίνει και δυσχεραίνει την κοινωνική και οικογενειακή ζωή των νοσηλευτών ,καθώς και όλες οι δραστηριότητες τους εξαρτώνται από το πρόγραμμα εργασίας τους. Το πρόβλημα οξύνετε κατά τις παρόδους των γιορτών όπως Χριστούγεννα -Πάσχα που όλοι προβάλλουν προσωπικούς λόγους για να ευνοηθούν από το πρόγραμμα.
 • Η αντιμετώπιση προβλημάτων με την Φροντίδα των παιδιών είναι καθημερινό φαινόμενο σε συνάρτηση πάντα με την ικανοποίηση των επαγγελματικών αναγκών.
 • Η υπόλοιπη κοινωνία που ζει και εργάζεται σε διαφορετικούς ρυθμούς .
 • Αύξηση των ψυχοκοινωνικων προβλημάτων που οφείλονται στην μειώσει της επαφής με την οικογένεια και τους φίλους και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά.
 • Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα σε συναρτήσει με το κυκλικό ωράριο εργασίας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.
 • Η έλλειψη κατανόησης από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον όσον αφορά την φύση του επαγγέλματος μας λόγο πάλι κυκλικού ωραρίου.
 • Οι οικογενειακοί ρυθμοί πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του νοσηλευτή της οικογένειας και αν αυτό δεν γίνει τότε παρατηρούνται δυσλειτουργίες στην οικογένεια καθώς αυξάνετε το άηχος στον νοσηλευτή

Προσωπικά-παθολογικά προβλήματα

 • Η βάρδια αναστατώνει τους βιολογικούς ρυθμούς του ατόμου που συνάδουν με τον κύκλο μέρας – νύχτας.
 • αναστατώνει την συγχρονισμένη σχέση σώματος βιολογικού ρολογιού και περιβάλλοντος.
 • Οι νοσηλευτές παραμένουν άγρυπνοι κατά την διάρκεια της νύχτας και κάτω από αντίξοες συνθήκες είναι υποχρεωμένοι να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών τους Ενώ κοιμούνται πρωινές ώρες αντίθετα από τους βιολογικούς τους ρυθμούς.(Breen A Lloyds, 1985).
 • Η φυσιολογία του κιρκάδιου ρυθμού έχει ερευνηθεί και έχει βρεθεί να υπάρχει σχέση ανάμεσα στην υπόφυση και στο νευροενδοκρινικο σύστημα και στη ρυθμικότητα.(Arent P.1985).
 • Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της μέρας αυξάνεται κατά την διάρκεια της μέρας αυξάνεται σημειώνοντας την μεγαλύτεροι της τιμή αργά το πρωί η νωρίς το απόγευμα. μειώνετε τις απογευματινές ώρες και συνεχίζει την κάθοδο της την περίοδο της νύχτας εμφανίζοντας την κατώτερη της τιμή τις πρωινές ώρες (3-6 am).Σε αυτές τις ώρες αυξάνονται οι πιθανότητες σφάλματος από τους επαγγελματίες υγείας .Γι ‘αυτό το πρωί που η θερμοκρασίες είναι πιο ψηλές οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι πιο αποδοτικές.(Cabboor D. Van Breec. 1994).
 • Στο νυχτερινό ύπνο η αρτηριακή πίεση και η καρδιακή λειτουργία μειώνετε Ενώ στη φάση εργασίας αυξάνονται .Ελαττώνονται γιατί ο νυχτερινός ύπνος είναι πιο ξεκούραστος και βαθύτερος από τον πρωινό ύπνο που ακολουθεί νυχτερινή εργασία.(Κώδικας νοσηλευτικής δεοντολογίας 1984).
 • Σύμφωνα με τον Halberg(1959) τα επίπεδα κορτικοστεροειδων στην κυκλοφορία του αίματος αυξάνονται λίγο πριν την διαδικασία της εκρηγορσης. Πρόκειται για ένα μηχανισμό του κεντρικού συστήματος ο οποίος διεγείρει την καρδιακή και αναπνευστική λειτουργία προετοιμάζοντας τον οργανισμό για έγερση. Πόσες φορές δεν έχουμε παρατηρήσει ότι ξυπνάμε το πρωί πριν το ρόλοι μας κτυπήσει την προγραμματισμένοι ώρα. Τα επίπεδα της ακετυλχολινης, των γαστρικών ορμονών επιδρούν μεταβάλλοντας λειτουργίες συμπεριφοράς όπως διάθεση, ύπνο, Ακόμα και δείκτες νοημοσύνης.
 • Οι κιρκάδιοι ρυθμοί έχουν ενδογενή βάση έλεγχου όπως τα κέντρα ομοιοστάσεις στον εγκέφαλο(αναπνευστικό-καρδιακής λειτουργίας) αλλά παράλληλα δέχονται επιδράσεις από εξωτερικούς παράγοντες.
 • Οι ώρες των γευμάτων, η αρχή και το τέλος της εργασίας Ακόμα και τα πολύωρα τηλεοπτικά προγράμματα δίνουν στον άνθρωπο την αίσθηση του χρόνου.(John C. Andriew M. 1994).
 • Το κυκλικό ωράριο εργασίας σχετίζεται άμεσα με τις διατροφικές συνήθειες του νοσηλευτή. Οι εργαζομενοι με τετοιο ωράριο παρουσιαζουν κατά 10-20% Αύξηση των γαστρεντερικων διαταραχων. συνήθως παραπονιουνται για γαστρικά και 12λικα έλκη τα οποία εμφανίζονται 8 φορές περισσότερο σε σχέση με τους επαγγελματίες του πρωινού ωραρίου.
 • Ο Rutter Franz (1977) διαπίστωσε Αύξηση στην κατανάλωση πρόχειρων φαγητών, καφεΐνης , καπνού τα οποία μπορεί να ευθύνονται για την εμφανίσει γαστρεντερικων προβλημάτων όπως ανορεξία και δυσκοιλιότητα.(John C. Andriew M. 1994).
 • Αρκετοί νοσηλευτές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να κοιμηθούν, τους κόβετε η αναπνοή, η βρίσκονται σε τέτοια υπερδιέγερση που αδυνατούν να ηρεμήσουν Μετά από μια έντονη βάρδια(Παυλακης Α. 1996.)
 • Η διαταραχές του ύπνου στους νοσηλευτές με κυλιόμενο ωράριο περιλαμβάνει την δυσκολία να κοιμηθούν και την μείωση της ποιότητας του ύπνου τους. έτσι έχουν περισσότερα διαστήματα αϋπνίας και μικρότερα διαστήματα ύπνου. Μερικοί δυσκολεύονται να αποκοιμηθούν και αν ξυπνήσουν είναι δύσκολο να κοιμηθούν ξανά. Επομένως απουσιάζει εντελώς ο ήρεμος γαλήνιος ύπνος αναγκαίος για την αποθήκευση ενέργειας.
 • Η χρήση η κατάχρηση ουσιών όπως οινοπνεύματος καπνού, υπνωτικά φάρμακα, παυσίπονα και ηρεμιστικά είναι συνεπακόλουθο από την έλλειψη ποιοτικού ύπνου.
 • Το κυκλικό ωράριο εργασίας επενεργα και στον δείκτη θνησιμότητας των ατόμων .ερευνά των(Tailor and Pocock 1972) αποκαλύπτει διάφορα στον δείκτη θνησιμότητας μεταξύ των εργαζόμενων με σταθερό πρωινό ωράριο, νυν και τέως εργαζόμενων με κυκλικό ωράριο εργασίας. Για τους πρωτους ήταν 92, για τους δευτερους 102 και για τους τριτους 132%.Ενω ο Kripke (1979) συσχετισε την θνησιμοτητα με την ποσοτητα ύπνου. Εκείνοι που αφιέρωναν 6.0 με 6.9 ώρες την μέρα στον ύπνο είχαν 11% επιπλέον θανάτους σε σύγκριση με αυτούς που κοιμόντουσαν 7.0 με 7.9 ώρες την μέρα.(Christopher H. 1996).
 • Οι Eysenck and Eysenck(1964)αναφέρουν ότι η προσωπικότητα των ατόμων τοποθετείται σε δυο θεωρητικούς πόλους με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Οι εσωστρεφείς που είναι ήσυχοι, παθητικοί, σκεπτόμενοι επιφυλακτικοί Οι εξωστρεφείς που είναι δραστήριοι, ομιλητικοί κοινωνικοί Οι νευρικοί που είναι κακοδιάθετοι νευρικοί, ευερέθιστοι, και ανήσυχοι και οι σταθεροί που είναι νηφάλιοι αξιόπιστοι, ελεγχόμενοι ξέγνοιαστοι.
 • Επίσης το κυκλικό ωράριο σχετίζεται με τον πρωινό και απογευματινο τύπο. Οι προσωπικότητες πρωινού τύπου είναι ευέλικτοι και αποδίδουν καλύτερα το πρωί σε αντίθεση με τους απογευματινούς τύπους γεγονός που οφείλεται στο βιολογικό τους ρόλοι.(Minnors and Waterhouse 1983.)

Τρόποι Αντιμετώπισεις Προβλημάτων:

 • Η ποιότητα ζωής των νοσηλευτών εξαρτάται από το κυκλικό ωράριο εργασίας. Η παρεχόμενη νοσηλευτική Φροντίδα εξαρτάται από την ποιότητα ζωής των νοσηλευτών(E Finger-J et Al. 1995).
 • Έχοντας γνώμονα το πιο πάνω έχουμε υποχρέωση πρώτα στην οικογένεια μας και αμέσως Μετά στην νοσηλευτική μας ιδιότητα και οντότητα. Τα μέτρα που μπορούν να παρθούν ποικίλουν και αν θέλετε για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και γενικά.
 • 1. Φροντίδα για ασφαλή νοσηλεία και για τον ασθενή αλλά και για τον νοσηλευτή.
 • 2. Συναινέσει η άρνηση σε προγράμματα τα οποία είναι εξαντλητικά για το άτομο.
 • 3. Προσπάθεια ικανοποίησης και άλλων αναγκών πέρα του καθήκοντος(οικογένεια κοινωνικό περιβάλλον)
 • 4. Προαγωγή υγιεινής ζωής

 • Διακοπή καπνίσματος
 • Διατήρηση κανονικού βάρους σώματος
 • Εφαρμογή συνηθειών που βοηθούν τον ύπνο και χαλάρωση μουσική διάβασμα
 • Ορισμός χρόνου ύπνου
 • διατροφικές συνήθειες -ποτό-και διεγερτικά
 • Γυμναστική
 • 5. Η εκπαιδεύσει του οικογενειακού περιβάλλοντος αλλά και του κοινωνικού περιβάλλοντος.

Αυτά όσον αφορά το ίδιο το άτομο και τις ενέργειες που μπορεί να πάρει.

Στο εξωτερικό όμως έχουν αναπτύξει και διάφορα αλλά συστήματα που εμπλέκουν τους νοσηλευτές αλλά και την διοίκηση όσον αφορά το κυκλικό ωράριο εργασίας.

Το I.C.N. είναι δευμευσμενο σε όλα τα μέλη του να

 • Αναγνωρίζει τις καινοτομίες και τις τάσεις στο κυκλικό ωράριο εργασίας π.χ. σπαστό ωράριο εργασίας (split shifts).
 • Να διανέμει πληροφορίες στα μέλη συνδέσμους για τα αντίκτυπο του κυκλικού ωραρίου.
 • Να δίνει κατευθυντήριες γραμμές για ανάπτυξη στρατηγικών για αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων
 • Να φροντίζει να Αναγνωρίζει επαγγελματικούς κίνδυνους σε συνάρτηση με το κυκλικό ωράριο εργασίας

Οι διάφοροι εθνικοί σύνδεσμοι χρειάζονται βοήθεια για να διαπραγματεύονται και να καλυτερεύουν τις συνθήκες για τους νοσηλευτές βάρδιας παρέχοντας.

 • Βάρδιες που να διασφαλίζουν περιόδους ξεκουράσεις, την χρονική περίοδο της βάρδιας καθώς και την σειρά του κύκλου.
 • Ικανοποιητικό αριθμό νοσηλευτικού δυναμικού
 • Πρόσβαση σε επαγγελματικές υπηρεσίες υγείας
 • προγράμματα για μείωση του στρες
 • Πρόσβαση σε συνέχει εκπαιδεύσει
 • ασφαλή μεταφορικά μέσα
 • Ζεστά γεύματα
 • Αποδυτήρια
 • Προστασία από διακρίσεις.

Για να προγραμματιστεί το σωστό προσωπικό, στο σωστό τόπο την σωστή χρονική περίοδο και με τα χαμηλότερα δυνατά Κόστα είναι ένας συνεχείς αγώνας που κάθε μεγάλη νοσοκομειακή μονάδα αντιμετωπίζει.

Εκμηδενίζοντας κάθε ανεπαρκή Προσπάθεια των διοικητικών λειτουργών καθώς και την ικανότητα τους να φέρουν εις πέρα την Αποστόλη τους όσον αφορά τον πιο πάνω στόχο, το νοσοκομείο Dukes university χρησιμοποίησε ένα πρόγραμμα για την κατάρτιση του ωραρίου.

Πριν το πρόγραμμα το σύστημα του Duke university βασιζόταν στον παραδοσιακό τρόπο του χαρτιού και της πέννας, πράγμα που ήταν πολύ δύσκολο λόγο του μεγέθους του νοσοκομείου αλλά και των αναγκών του.

Με το νέο πρόγραμμα το νοσοκομείο μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει τις υπερορίες, βελτίωσε την επικοινωνία μετάξι των τμημάτων αλλά και των υπάλληλων, Επίσης αναπτύχθηκε ο αυτοπρογραμματισμος.

Το Nurseviz είναι ένα 100% διαδικτυακο πρόγραμμα σημαντικό εργαλείο στην διάθεση των διάφορων οργανισμών. Ταιριάζοντας τις ανάγκες των εργαζόμενων με τις ανάγκες των ασθενών. Επίσης επιτρέπει στους νοσηλευτές να πλειοδοτούν για ανοιχτές Βάρδιες, καθώς να στέλνουν τις προτιμήσεις τους αλλά και να βλέπουν τις Βάρδιες τους on-line.

Η ποιότητα των επιλογών που παίρνονται καθημερινά από τον υπεύθυνο τήρησης του προγράμματος έχει τεράστιο αντίκτυπο στο ηθικό των νοσηλευτών.

Με την έλλειψη προσωπικού η κακές επιλογές μπορεί να στοιχίσουν αρκετά λεφτά για την σωστή στελέχωση.

έχει Επίσης αρνητική επίδραση στην ποιότητα φροντίδας , φαντασθείτε την πνευματική ένωση ασθενή και νοσηλευτή όταν ο δεύτερος είναι στρεσαρισμένος και αγχωμένος αλλά και υπερκοπομενος!!!!!!!!!!!

Συμπεράσματα

Όλοι οι φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση και την διοίκηση των διάφορων νοσοκομείων, πρέπει να φροντίσουν το προσωπικό έτσι που να του παρέχονται ευκολίες.

Ευκολίες όπως χώρους προσωπικού για ξεκούραση, αποδυτήρια, καφετερίες, και τραπεζαρίες με καλό φαγητό.

Επίσης τα άτομα που ασχολούνται με τα προγράμματα τήρησης βάρδιας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις παραμέτρους που αφορούν το προσωπικό(ηλικία ,θέση, υγειά, οικογενειακούς παράγοντες ,ψυχολογικούς κ.τ.λ).

Τέλος πρέπει πάση θυσία να γίνουν επαναξιολογήσεις έτσι που να βελτιωθούν οι συνθήκες ώστε να προάγουν την υγειά και την ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και την διασφάλιση της ποιότητας νοσηλείας και ασφάλειας των ασθενών.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της που πηγάζουν πρωτίστως από τους ίδιους τους σκοπούς της, όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 3252/2004 και ειδικότερα αναφορικά με την  επιστημονική προαγωγή των μελών της, την προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης Επιστήμης και Τέχνης με σκοπό την συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού, αποφάσισε την δημιουργία των Νοσηλευτικών Επιστημονικών Τομέων (ΝΕΤ) της ΕΝΕ.

Στόχο αποτελεί η δημιουργία ενός Νοσηλευτικού Επιστημονικού Δικτύου το οποίο θα διαρθρώνεται από όλους τους Νοσηλευτικούς Τομείς καλύπτοντας το φάσμα της Νοσηλευτικής Επιστήμης ενώ, παράλληλα θα είναι ανοιχτό για κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο.

Οι Τομείς θα δημιουργηθούν με γνώμονα τα Νοσηλευτικά Επιστημονικά Θεματικά Πεδία συμπεριλαμβανομένου και Τομέα Εθελοντών Υγείας, χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται επιστημονικοί τομείς που ήδη λειτουργούν αυτόνομα και  χωρίς περιορισμό μελών αφού το κύριο μέσω επικοινωνίας θα είναι το διαδίκτυο. Το αντικείμενό τους συνοψίζεται στα εξής:

 • Καθορίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες στα νοσοκομεία της χώρας με παράλληλη εκπόνηση και υλοποίηση της Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-Ανάπτυξης.
 • Συγκροτούν ομάδες και επιτροπές σχετικές με το επιστημονικό περιοδικό της ΕΝΕ (κριτές, επιστημονική επιτροπή κτλ.).
 • Συγκροτούν ομάδες και επιτροπές άλλων δραστηριοτήτων επιστημονικού περιεχομένου π.χ. Επιστημονική Επιτροπή του Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΝΕ.
 • Αποτελούν συμβουλευτικό όργανο της ΕΝΕ για θέματα που άπτονται του αντικειμένου τους π.χ. ο καθορισμός των Νοσηλευτικών πράξεων και η ανά καιρούς επικαιροποίηση τους.
 • Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για σκοπούς της ΕΝΕ.
 • Η οργάνωση θεματικών επιστημονικών Ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων.
 • Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Συνεδρίου της ΕΝΕ το οποίο θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση ή θα διεξάγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Η διασύνδεση με τους ανάλογους Ευρωπαϊκούς φορείς και εκπροσώπηση της ΕΝΕ σε αντίστοιχα θεματικά Ευρωπαϊκά Όργανα με κοινούς σκοπούς.
 • Η ανάπτυξη Εθελοντικής Δράσης με την δημιουργία Μητρώου Εθελοντών και τη λειτουργία Εθελοντικών Ομάδων Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
 • Τέλος, οτιδήποτε άλλο προκύψει από τη σύσταση και αλληλεπίδραση των Επιστημονικών Τομέων στα πλαίσια της αυτόνομης επιστημονικής τους δράσης.

Οι Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς που θα λειτουργήσουν είναι οι εξής:

 1. Δημόσιας Υγείας
 2. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Πολιτικής της Υγείας
 3. Ηθικής – Δεοντολογίας και Δικαίου Υγείας
 4. Καρδιολογικής Νοσηλευτικής
 5. Κοινοτικής Νοσηλευτικής
 6. Νεφρολογικής Νοσηλευτικής
 7. Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και Έρευνας
 8. Νοσηλευτικής Λοιμώξεων
 9. Νοσηλευτικής ΜΕΘ και Επείγουσας Νοσηλευτικής
 10. Νοσηλευτικής Χειρουργείου και Αναισθησιολογικού
 11. Παθολογικής Νοσηλευτικής
 12. Παιδιατρικής Νοσηλευτικής
 13. Πληροφορικής της Υγείας
 14. Χειρουργικής Νοσηλευτικής
 15. Ψυχικής Υγείας

Αναφορικά με τη δημιουργία Τομέα Εθελοντών Υγείας, δημιουργείται αφορμής δοθείσας των διατάξεων του νόμου 3868 ΦΕΚ Α’ 129/2010, αλλά επίσης και κατόπιν αιτήματος συναδέλφων νοσηλευτών που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Σκοπό του Τομέα Εθελοντών Υγείας αποτελεί τόσο η αυτόνομη δραστηριοποίηση όσο και η άμεση συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και δύναται να αναπτύσσει δράση όπως παρακάτω:

 1. Φροντίδα ασθενών, παιδιών και ηλικιωμένων.
 2. Διευκόλυνση πρόσβασης εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία.
 3. Διευκόλυνση πρόσβασης αλλόγλωσσων στις Υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας.
 4. Δημιουργική απασχόληση παιδιών-ψυχαγωγία ασθενών.
 5. Εκδηλώσεις για υποστήριξη μονάδων Υγείας-Πρόνοιας.
 6. Κινητές μονάδες πρόληψης.
 7. Ενημερωτικές εκστρατείες – εκστρατείες διενέργειας προληπτικών ελέγχων.
 8. Διευκόλυνση του ασθενούς σε διοικητικές διαδικασίες.
 9. Παροχή-διανομή συσσιτίου.
 10. Συμμετοχή σε δράσεις έκτακτης ανάγκης.

Η πρόσκληση για συμμετοχή αφορά όλους τους Νοσηλευτές η συμμετοχή των οποίων είναι ηθικά επιβεβλημένη.

 

Στις εγκαταστάσεις της πρώην Pirelli αναμένεται να υλοποιηθεί σε λίγους μήνες η επένδυση του Ομίλου Λιακουνάκου στο χώρο της υγείας. Πρόκειται για επένδυση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ με συνολικά 500 θέσεις εγρασίας. Στις προθέσεις της Euromedica είναι η κατασκευή μίας πολυκλινικής δυναμικότητας 120 κλινών, με έμφαση στην ογκολογία και ταυτόχρονη ανάπτυξη γυναικολογικής πτέρυγας με 30 κλίνες. Παράλληλα θα λειτουργεί και η Ψυχιατρική Κλινική δυναμικότητας 200 κλινών που θα εξυπηρετεί την Πελοπόννησο αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδος. Στην πολυμετοχική εταιρεία «Πνοή Ζωής – Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική Πατρών Α.Ε.» η Euromedica κατέχει το 50% και 35 γιατροί το υπόλοιπο ποσοστό. Το επόμενο βήμα του Ομίλου Λιακουνάκου θα είναι η δημιουργία Κέντρου Αποκατάστασης με δυναμική 120 κλινών. Ο Ομιλος Λιακουνάκου θεωρείται «κολοσσός» στον χώρο της ιδιωτικής υγείας καθώς κατέχει 57 νοσοκομειακές μονάδες εκ των οποίων οι τέσσερις στην Αλβανία.

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΙΜΤΣ, που εδρεύει στην Αθήνα.

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ νες 8

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 14

ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ 1

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 3

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2

ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 18

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4

ΥΕ ΧΥΤΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ νες 2

ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ. ΕΙΔΙΚ. ΜΕΤΑΦ. ΑΣΘΕΝΩΝ 7

Αιτήσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΝΙΜΤΣ» Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ. 11521, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Κονταξή Πετρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 210 7288130 & 131).

Μισθοί από 900 έως 1.300 ευρώ

Θέσεις ιατρών, νοσηλευτών και φαρμακοποιών προσφέρονται από ιδιώτες, φαρμακευτικές εταιρείες και κλινικές της Μεγαλονήσου. Ακολουθεί η παρουσίαση των θέσεων:

Θέση: Προσωπικός βοηθός με νοσηλευτικές γνώσεις

Τόπος: Λεμεσός

Κωδικός θέσης: 12162

Ζητούνται νοσηλευτές και γιατροί στη Λεμεσό

Προϋποθέσεις: προσόντα νοσηλευτή ή/και φυσικοθεραπευτή, καλή γνώση αγγλικών και υπολογιστή

Εργοδότης: Dr Jamil Owainati

Αιτήσεις: αποστολή επιστολής και βιογραφικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση:owainatjii@hotmail.com

Επικοινωνία: τηλ. 00357 99786148 (Aiya)

Θέση: Διπλωματούχος νοσηλευτής-τρια (2 θέσεις)

Τόπος: Λάρνακα

Κωδικός θέσης: 117713

Μισθός: 983-1.120 ευρώ μηνιαίως

Προϋποθέσεις: απόφοιτος νοσηλευτικής σχολής και εγγεγραμμένος στο μητρώο νοσηλευτών Κύπρου

Εργοδότης: N. & D. Nicolaides Ltd

Αιτήσεις: τηλεφωνική επικοινωνία με εργοδότη

Επικοινωνία: τηλ. 00357 24650480

Θέση: Νοσοκόμος-α (σε οίκημα ηλικιωμένων)

Τόπος: Λεμεσός

Κωδικός θέσης: 132595

Μισθός: 1.028 ευρώ μηνιαίως

Ζητούνται νοσηλευτές και γιατροί στη Λεμεσό

Προϋποθέσεις: απαιτούμενη πείρα έως ένα έτος, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 8 θέσεων και φορτηγού έως 3,5 τόνων, εγγεγραμμένος στο μητρώο Κύπρου

Εργοδότης: Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Φοινίου

Αιτήσεις: αποστολή επιστολής και βιογραφικού στον εργοδότη

Επικοινωνία: τηλ. 00357 25421624 /99636531

 

Απόφοιτοι ιατρικών σχολών που αναζητούν θέση εξειδίκευσης αλλά και νέοι ειδικευμένοι γιατροί αναγκάζονται να πάρουν το δρόμο της εξόδου από τη χώρα, την ώρα που τα νοσοκομεία του ΕΣΥ στενάζουν από ελλείψεις και κάποιοι ασθενείς επιλέγουν για ποια ασθένειά τους θα λάβουν θεραπεία και για ποια… όχι! Ο περιορισμός του 1 προς 10 στις προσλήψεις στο Δημόσιο άγγιξε και τα νοσοκομεία στα οποία -όπως κατήγγειλε χθες το προεδρείο της ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών)- λείπουν παραπάνω από 6.000 γιατροί και 22.000 προσωπικό, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι νοσηλευτές. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε πάντως ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γ. Πατούλης, τα τελευταία τρία χρόνια έχουν αποφασίσει να αναζητήσουν την τύχη τους εκτός Ελλάδος μόνο από τον ΙΣΑ 4.000 νέοι γιατροί εκ των οποίων το 62% είναι ειδικευμένοι. «Οι γιατροί στην Ελλάδα σήμερα ουσιαστικά έχουν δύο επιλογές, την ανεργία ή τη μετανάστευση. Η έλλειψη προγραμματισμού σε ό,τι αφορά την παραγωγή ιατρικού δυναμικού αλλά και η οικονομική κρίση έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο…», τόνισε ο κ. Πατούλης.

Στο μέτωπο των νοσοκομείων, ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Δ. Βαρνάβας αποκάλυψε προσωπική του ιστορία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου υπηρετεί ως οφθαλμίατρος, όταν 57χρονη ασθενής με γλαύκωμα του δήλωσε ότι τα χρήματά της φτάνουν να αγοράζει μόνο τα φάρμακα για τη ρύθμιση της πιέσεως και όχι για τον έλεγχο του γλαυκώματος, καθώς «προτιμά να τυφλωθεί παρά να πάθει εγκεφαλικό!». Ο κ. Βαρνάβας κατήγγειλε επίσης συρρίκνωση των κλινικών με «πλασματική μείωση στις πληρότητες κάποιων νοσοκομείων» και έδωσε το παράδειγμα του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης όπου στο νέο οργανόγραμμα δεν υπάρχει η ογκολογική κλινική, η οποία νοσηλεύει ετησίως 1.000 ασθενείς. Αλλά και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον «Ευαγγελισμό», Η. Σιώρας, κατήγγειλε ότι «μειώθηκε το προσωπικό μέσα σε δύο μήνες κατά 120 συναδέλφους, 65 απολύθηκαν από τη δουλεμπορική ΜΚΟ “Αθηνά”, 20 απολύθηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ και 35 συνταξιοδοτήθηκαν ενώ από προσλήψεις σημειώσατε μηδέν». Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν πέντε κλειστές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ και σύντομα θα προστεθούν άλλες 5 με 10 ακόμα, κατά τον κ. Σιώρα. Αύριο, κατά την 24ωρη πανελλαδική απεργία των νοσοκομειακών γιατρών, των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και την Πρόνοια αλλά και όλων των εργαζομένων στο ΕΣΥ και τον ΕΟΠΥΥ, τα αιτήματα αφορούν κυρίως την πληρωμή δεδουλευμένων εφημεριών, τη συγχώνευση κλινικών και τις απολύσεις στο Δημόσιο.

Χθες, πάντως, εξώδικο προς τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) με το οποίο καλεί τον Οργανισμό να προβεί στην άμεση αποπληρωμή των εκτελεσμένων συνταγών Οκτωβρίου. Ενώ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έκθεση EDMA, η αγορά των in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων παρουσίασε μείωση κατά 9% των πωλήσεων στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη πτώση στον ευρωπαϊκό νότο.

Στο μεταξύτην ίδρυση Κοινωνικού Φαρμακείου δρομολογεί η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) σε συνεργασία με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η υγειονομική κάλυψη αστέγων και ανασφάλιστων του Δήμου Χαλανδρίου, η κλινική εξέταση των οποίων θα γίνεται από δίκτυο συνεργαζόμενων με την Αρχιεπισκοπή εθελοντών γιατρών, ενώ τη φαρμακευτική τους κάλυψη θα εξασφαλίζει δωρεάν η ΠΕΦ.

Τo σύνδρoμo επαγγελματικής εξουθένωσης απoτελεί μια μακρoπρόθεσμη αντίδραση στo επαγγελματικό στρες και εμφανίζεται κυρίως σε άτoμα πoυ ασκoύν κoινωνικό λειτoύργημα, όπως οι νοσηλευτές. Η αιτιoπαθoγένεια τoυ συνδρόμoυ είναι πoλυδιάστατη, ενώ έρευνες των τελευταίων 25 ετών έχoυν απoδείξει την επίδραση πολλών παραγόντων στη διαμόρφωσή τoυ. Oι δυσμενείς επιδράσεις τoυ συνδρόμoυ απoτελούν έρεισμα για τη μέτρηση του μέσω ερευνητικών εργασιών καθώς και τo σχεδιασμό παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση και κυρίως την πρόληψή τoυ. Ο κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπέδου της επαγγελματικής εξουθένωσης του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σε κλειστά ( χειρουργείο) και ανοιχτά τμήματα δυο δημόσιων νοσοκομείων. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν ενενήντα έξι άτομα εκ των οποίων τα σαράντα ένα προέρχονται από το χειρουργείο και τα άλλα πενήντα πέντε από παθολογικές κλινικές.


Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ένα τριμερές ερευνητικό εργαλείο συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών πληροφοριών, τον κατάλογο επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach και ένα προαιρετικό μέρος ανοιχτών ερωτήσεων και κλειστών ερωτήσεων σχετικά με την ικανοποίησή τους από την εργασία. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Maslach, υπάρχει μέση επαγγελματική εξουθένωση στο νοσηλευτικό προσωπικό των κλειστών και ανοιχτών τμημάτων και στις τρεις υποκλίμακες. Αν και αναμενόμενο θα ήταν στα ανοιχτά τμήματα το σύνδρομο να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, λόγω του φόρτου εργασίας σε όλα τα ωράρια, δεν υπάρχει στατιστική διαφορά ανάμεσα στα δύο τμήματα Μόνο η διάσταση της προσωπικής ολοκλήρωσης κυμαίνεται σε χαμηλότερη κλίμακα στο χειρουργείο, ενώ στα ανοιχτά τμήματα η προσωπική ολοκλήρωση είναι υψηλότερη. Ένας αιτιολογικός παράγοντας θεωρείται το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων στο χειρουργείο είναι απόφοιτοι των ΤΕΙ και έχει υψηλότερες επαγγελματικές προσδοκίες και ατομικές φιλοδοξίες που πιθανόν διαψεύδονται. Στο δεύτερο μέρος του ερωτημητολογίου οι σχετικές απαντήσεις κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, με τους νοσηλευτές του χειρουργείου να είναι μέτρια ευχαριστημένοι από το επάγγελμα τους γενικά και ειδικά ως νοσηλευτές, να είναι απρόθυμοι να αλλάξουν αντικείμενο μέσα στο χώρο του νοσοκομείου, ωστόσο όμως οι μισοί από αυτούς να δέχονται να κάνουν κάποια άλλη δουλειά με καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αντίθετα, οι νοσηλευτές των ανοιχτών τμημάτων εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι και δεν ενδιαφέρονται να κάνουν κάποια άλλη δουλειά. Αυτό που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι η επαγγελματική εξουθένωση δεν εξαρτάται τόσο από το αν το τμήμα είναι κλειστό ή ανοιχτό αλλά από παράγοντες που απασχολούν τους νοσηλευτές όλων των δημόσιων νοσοκομείων όπως, η έλλειψη προσωπικού αλλά και ο άνισος καταμερισμός αυτού, ο φόρτος εργασίας και το κυκλικό ωράριο. Κρίνεται επίσης απαραίτητη η εκπόνηση μελλοντικών ερευνών με στόχο όχι μόνο τη μέτρηση του συνδρόμου αλλά και την πρόληψή του και την εξεύρεση τρόπων προσέλκυσης νοσηλευτών, ώστε το επάγγελμα, εκτός από βιοποριστικό μέσο, να αποτελεί και συνειδητή επιλογή ζωής.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999

«Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ« (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ – ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 3 (Άρθρο 3 οδηγίας)

Ημερήσια ανάπαυση

Για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δώδεκα 12 συνεχείς ώρες.

Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΔΙΕΣ – ΡΥΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 8 (Άρθρα 8 και 16 παράγραφος 3 οδηγίας)

Διάρκεια της νυχτερινής εργασίας

1.Ο κανονικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά µέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο σε περίοδο μιας εβδομάδας.

Μπορεί να ορίζεται διαφορετική από την παραπάνω περίοδο αναφοράς µε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Εάν η ελαχίστη περίοδος εικοσιτετράωρης εβδομαδιαίας ανάπαυσης που απαιτείται από το άρθρο 5 εμπίπτει σ αυτή την περίοδο αναφοράς, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου.

2. Οι εργαζόμενοι τη νύχτα, όταν η εργασία την οποία εκτελούν ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, δεν πρέπει να εργάζονται περισσότερο από οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια εικοσιτετράωρης περιόδου στην οποία πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία.

Η εργασία που ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, εφόσον δεν ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθορίζεται στο επίπεδο της επιχείρησης

μετά από διαβούλευση μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων (ν. 1264/82) ή των εκπροσώπων τους για θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων [άρθρα 2 (παράγραφος 4) και 10 του π.δ. 17/96) και σύμφωνα µε την γραπτή εκτίμηση κινδύνου [άρθρο 8 (παράγραφος 1) του π.δ. 17/96], στην οποία θα πρέπει να εκτιμώνται και οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την νυχτερινή εργασία.

Άρθρο 9 (Άρθρο 9 οδηγίας)

Ιατρική εξέταση και μετάθεση των εργαζομένων τη νύχτα σε θέση ημερήσιας εργασίας

1. Σε κάθε εργαζόμενο πριν αναλάβει εργασία κατά τη νύχτα, και στη συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήματα ,πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να εξετασθεί η καταλληλότητά του για την εργασία αυτή.

2. Εφόσον οι εργαζόμενοι τη νύχτα, μετά από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ιατρικές εξετάσεις αποδειχθεί ότι έχουν προβλήματα υγείας που οφείλονται στη νυχτερινή εργασία , μετατίθενται σε θέση ημερήσιας εργασίας για την οποία είναι κατάλληλοι.

3. Οι ιατρικές εξετάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διέπονται από το ιατρικό απόρρητο και δεν επιβαρύνουν τους εργαζόμενους. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν υπηρεσίες γιατρού εργασίας, οι εξετάσεις αυτές γίνονται από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης ή από τις Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης µε τις οποίες συμβάλλονται. Σε αντίθετη περίπτωση γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ασφαλιστικών Οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Άρθρο 10 (Άρθρο 10 οδηγίας)

Εγγυήσεις για νυχτερινή εργασία

Για την προστασία των ειδικών κατηγοριών εργαζομένων όπως οι έγκυες γυναίκες, οι νέοι κλπ, και όσον αφορά την νυχτερινή τους απασχόληση εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για τις κατηγορίες εργαζομένων για τις οποίες απαιτείται κατά την εργασία τους η λήψη ιδιαίτερων επί πλέον των γενικών μέτρων, πρέπει στην γραπτή εκτίμηση κινδύνου που έχει υποχρέωση να διαθέτει ο εργοδότης , σύμφωνα µε το άρθρο 8 (παράγραφος 1) του π.δ. 17/96, να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη νυχτερινή εργασία.

Άρθρο 11 (Άρθρο 11 οδηγίας)

Ενημέρωση σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εργαζόμενοι τη νύχτα

Ο εργοδότης που χρησιμοποιεί εργαζόμενους την νύχτα, ενημερώνει τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας σύμφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 12 (Άρθρο 12 οδηγίας)

Προστασία της ασφάλειας και της υγείας

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τη νύχτα και των εργαζομένων σε βάρδιες ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, ανάλογα και µε τη φύση της εργασίας αυτής.

2. Οι υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας που προβλέπονται από το άρθρο 4 (παράγραφος 1) του ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων» (177/Α) και το άρθρο 4 του π.δ. 17/96 καθώς και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων τη νύχτα και των εργαζομένων σε βάρδιες, πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα µε τα προσφερόμενα στους άλλους εργαζόμενους και να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Άρθρο 13 (Άρθρο 13 οδηγίας)

Ρυθμός εργασίας

Ο εργοδότης που προτίθεται να οργανώσει την εργασία με ένα ορισμένο ρυθμό πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γενική αρχή της προσαρμογής της εργασίας στον άνθρωπο, ιδίως προκειμένου να περιοριστεί η μονότονη και η ρυθμική εργασία, σε συνάρτηση µε το είδος της δραστηριότητας και τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας , ιδιαίτερα όσον αφορά τα διαλείμματα του χρόνου εργασίας.

Άρθρο 15

Έλεγχος εφαρμογής

O έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 16

Κυρώσεις

1. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 µε την επιφύλαξη των διατάξεων του

άρθρου 6 της KYA 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89.

2. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/94 .